Plan lekcji od 07.04.2014
Oddziały
3A 3SP 3A 3B 3SP 3B 4A 4SP 4A 4B 4SP 4B 4C 4SP 4C 5A 5SP 5A 5B 5SP 5B 5C 5SP 5C 6A 6SP 6A 6B 6SP 6B 1aG 1Gim 1a 1bG 1Gim 1b 1cG 1Gim 1c 2aG 2Gim 2a 2bG 2Gim 2b 2cG 2Gim 2c 2dG 2Gim 2d 3aG 3Gim 3a 3bG 3Gim 3b 3cG 3Gim 3c 3dG 3Gim 3d 3eG 3Gim 3e 3fG 3Gim 3f 1kG 2jG 2hG
Nauczyciele
Bi AA JB IB AC MC
CM JF DG MG EG KG
RG JG IJ AK Ka HK
Kn Kr Ki SK ZM IK
AM Mr LM AO RO
PB MT EL BR SR KW
SP ES MS AH WJ SW
MW AW ZW BW WW MZ